Cuzcoworld

Subtitle

Web Store

Light of Prosperity Empowerment by Linda Colibert manual in Greek

EUR 5.00
Το Φως της Ευημερ^ 3;ας Ενδυνά_ 6;ωσης, σας συνδέε_ 3; και σας βάζει σε αρμονί^ 5; με τις ενέργε_ 3;ες και τις δονήσε_ 3;ς της Ευημερ^ 3;ας και του Πνεύμα` 4;ος. Θα πρέπει επίσης να συνδεθ^ 9;ίτε με τον Αρχάγγ^ 9;λο Μιχαήλ να σας βοηθήσ^ 9;ι να ξεκαθα` 1;ίσετε και να απελευ_ 2;ερώσετ&# 949; αρνητι_ 4;ές σκεπτο_ 6;ορφές σχετικ^ 0; με τα χρήματ^ 5;, και προς τους Αγγέλο` 5;ς της ευημερ^ 3;ας και των στοιχε^ 3;ων (γη, αέρας, φωτιά, νερό) και του Πνεύμα` 4;ος που θα σας φέρουν θετικέ` 2; ενέργε_ 3;ες και τις ευκαιρ^ 3;ες της αφθονί^ 5;ς υπό τη μορφή χρημάτ` 9;ν. Ενώ δεν χρειάζ^ 9;ται ένας συντον_ 3;σμός για να συνεργ^ 5;στεί με τους Αγγέλο` 5;ς ή τα στοιχε^ 3;α, αυτός ο συντον_ 3;σμός θα σας συνδέσ^ 9;ι γρήγορ^ 5; και θα ενισχύ` 3;ει τη σύνδεσ_ 1; σας και τις ενέργε_ 3;ές σας. Ο Αρχάγγ^ 9;λος Μιχαήλ βοηθά στο να θεραπεa 3;σετε και να απελευ_ 2;ερώσετ&# 949; τα παλιά προγρά_ 6;ματα που σας κρατάν^ 9; πίσω και θα σταματ^ 2;σει τις χρηματ_ 3;κές σας ροές (σπατάλ 49;ς). Αυτά είναι πράγμα` 4;α που έχουν φτιαχτ^ 9;ί για να τα σκέφτε` 3;τε και να τα αποδεχ_ 2;είτε σε όλες τις ζωής σας. Οι άγγελο_ 3; της ευημερ^ 3;ας στη συνέχε_ 3;α θα σας βοηθήσ_ 9;υν να εστιάσ^ 9;τε πάνω από την κατάστ^ 5;σή σας, έτσι ώστε να μπορεί` 4;ε να αρχίσε` 4;ε να αυξάνε` 4;ε τη ροή των χρημάτ` 9;ν σας και να κρατήσ^ 9;τε μια σταθερ^ 2; ροή από θετική Ευημερ^ 3;α που θα έρχετα_ 3; προς το μέρος σας. Αυτός είναι ένα πολύ ισχυρό συντον_ 3;σμός που βοηθά να καθαρί` 3;ετε μακριά και να αφαιρέ` 3;ετε μπλοκα` 1;ίσματα από τις χρηματ_ 3;κές σας ροές, αλλά και θα σας βοηθήσ^ 9;ι να ελκύσε` 4;ε περισσa 2;τερα χρήματ^ 5; και ευκαιρ^ 3;ες προς το μέρος σας. Όταν το ενεργε_ 3;ακό πεδίο σας δονείτ^ 5;ι σε αρμονί^ 5; με την ευημερ^ 3;α, θα γίνει πιο ευημερ_ 9;ύσα

Item Added.
Adding Item.